YC3800XE开架柴油发电机-额定功率:2.5kVA最大功率:2.75kVA
  • YC3800XE开架柴油发电机-额定功率:2.5kVA最大功率:2.75kVA

产品描述

产品名称玉柴开架柴油发电机 可售卖地全国 品牌玉柴动力


202310261321062958344.png202310261101119628414.png20230815165427998824.png202310261101123112214.png202310261101122087254.png202310261101124553484.png202310261101125648614.png


http://www.djjdsb.com

产品推荐