YC6800XE-3D开架柴油发电机-额定功率:5.6kVA最大功率6.25kVA
  • YC6800XE-3D开架柴油发电机-额定功率:5.6kVA最大功率6.25kVA

产品描述

产品名称玉柴开架柴油发电机 可售卖地全国 品牌玉柴动力


202310261341567988204.png202310261101119628414.png20230815165427998824.png202310261101123112214.png202310261101122087254.png202310261101124553484.png202310261101125648614.png


http://www.djjdsb.com

产品推荐